Mehmet Akif ERSİN
Mütevelli Heyeti Üyesi
 

1959 Ankara doğumlu olan Mehmet Akif Ersin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde “Avrupa Topluluğu Rekabet Hukuku” konusunda temel ve uzmanlık eğitimi, 1988 -1989 yıllarında ise İngiltere Reading Üniversitesi’nde “Avrupa Topluluğu Entegrasyonu” konusunda yüksek lisans yaptı.

1983-1993 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı ve Müfettişi olan Mehmet Akif Ersin, 1993-1999 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü, 1999-2005 yılları arasında Rekabet Kurumu, 1. Daire Başkanı ve Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ersin, Türk-AB mevzuat uyumu çerçevesinde tüketicinin korunması ve rekabet politikalarının oluşturulması ile OECD Rekabet Hukuku ve Politikası gibi konularda çalışan komitelerde üye olarak bulundu, Mehmet Akif Ersin UNCTAD ve Dünya Ticaret Örgütü Ticaret ve Rekabet Politikaları Çalışma Grubu’nda görev aldı, 2011 yılına kadar Rekabet Kurulu Üyeliği yaptı. İngilizce bilen Ersin evli ve 4 çocuk babasıdır.