• GENEL KURUL
  • Türkiye Diyanet Vakfı Genel Kurulu Vakfın en üst organıdır. Genel Kurul 2 yılda bir toplanarak Vakfın Mütevelli Heyeti ile Denetim Kurulu Üyelerini seçer. Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

   Dönem sonunda Mütevelli Heyeti tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar hesaplarını inceler ve Mütevelli Heyetinin ibrasını karara bağlar. Genel Kurul Üyeleri yine dönem sonunda Denetim Kurulu Üyeleri tarafından hazırlanan Denetleme Raporunu inceler ve bunu da ibraya sunar. Ayrıca boşalan Mütevelli Heyeti Üyeliklerine yenilerini seçer.
    
 • MÜTEVELLİ HEYETİ
  1. Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
   Diyanet İşleri Başkanı
   Mütevelli Heyeti Başkanı
  2. Mazhar BİLGİN
   Mütevelli Heyeti II. Başkanı
  3. Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  4. Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  5. Prof. Dr. Bünyamin ERUL
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  6. Burhanettin AKTAŞ
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  7. Mehmet Fevzi MUTLU
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  8. Mehmet Akif ERSİN
   Mütevelli Heyeti Üyesi
  9. Ahmet ÖZTÜRK
   Mütevelli Heyeti Üyesi
 • DENETİM KURULU
  1. Dr. Hüseyin KAYAPINAR
   Denetim Kurulu Başkanı
  2. Dr. Yüksel SALMAN
   Denetim Kurulu Üyesi
  3. İzani TURAN
   Denetim Kurulu Üyesi
 • VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  1. Mustafa TUTKUN
   Genel Müdür 
  2. Yasin UĞRAŞ
   Genel Müdür Yardımcısı
  3. Abdurrahman ÇETİN
   Genel Müdür Yardımcısı