Burhanettin AKTAŞ
Mütevelli Heyeti Üyesi

1965 yılında Sivas’ta doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu.

1995 – 1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Uluslararası İktisat” konusunda yüksek lisans çalışması yaptı.

1998 – 2000 tarihleri arasında Carnegie Mellon University, H. John Heinz III School of Public Policy’de, Kamu Yönetimi alanında master yaptı.

Hazine Müsteşarlığı’na 1987 yılında yapılan Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavını birincilikle kazanarak girdi. Üç yıllık mesleki eğitim ve iş tecrübesi sonucunda yapılan Hazine Kontrolörlüğü yeterlik sınavını birincilikle tamamladı.

1998 yılında, ortak kararla Hazine Başkontrolörü olarak atandı ve 2001 - 2002 yılları arasında Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde bir süre Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına vekalet etti.

2002 yılında, İskoçya’da Institute of Chartered Accountants’da, Uluslararası Denetim ve Muhasebe Standartları konusunda 3 ay süren bir eğitim gördü. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde FBI tarafından düzenlenen “Kara Para ile Mücadele” konulu kursa katıldı.

Hazine Başkontrolörü olarak görev zararlarının tesbiti amacıyla çeşitli Kamu İktisadi Teşebbüslerinde incelemelerde bulundu, kara para konusunda çalışmalar yürüttü. Kambiyo mevzuatı çerçevesinde bankalar ve diğer mali kurum ve kuruluşlar ile şirketler nezdinde denetim ve incelemeler gerçekleştirdi.

2002 yılı Kasım ayında Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı’nın danışmanlığına getirildi. 19 Ağustos 2003 tarihinde Hazine Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak başladığı görevine halen Müsteşar Yardımcısı olarak devam etmektedir. Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyeliği görevini yürütmekte olan Burhanettin Aktaş, aynı zamanda 30.04.2011 tarihi itibari ile de Vakfımız Mütevelli Hayeti üyeliğini yürütmektedir.

Burhanettin Aktaş iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.