İç Denetim Birimi Başkanlığı

Vakıf Genel Müdürlük faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, stratejik plan, yıllık program ve performans programı ile mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını denetler. Bu çerçevede Genel Müdürlük talimatıyla bütün birimlerde rutin-sürekli denetimler gerçekleştirir ve denetim sonuçlarını Genel Müdüre raporlar.